Quảng Ngãi: Ứng 40 tỷ đồng hỗ trợ huyện Nghĩa Hành xây dựng NTM

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định ứng trước 40 tỷ đồng dự toán ngân sách tỉnh năm sau để hỗ trợ ngân sách cho UBND huyện Nghĩa Hành thực hiện đầu tư xây dựng...

Quảng Ngãi: Ứng 40 tỷ đồng hỗ trợ huyện Nghĩa Hành xây dựng NTM - Ảnh 1

Hỗ trợ ngân sách cho huyện Nghĩa Hành thực hiện đầu tư xây dựng các tiêu chí giao thông, thủy lợi

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định ứng trước 40 tỷ đồng dự toán ngân sách tỉnh năm sau để hỗ trợ ngân sách cho UBND huyện Nghĩa Hành thực hiện đầu tư xây dựng các tiêu chí (giao thông, thủy lợi) nhằm đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2016 tại 3 xã: Hành Trung, Hành Phước và Hành Tín Đông; góp phần để huyện Nghĩa Hành đạt chuẩn NTM năm 2016.

UBND huyện Nghĩa Hành có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng mục đích, đúng quy định của Nhà nước. Báo cáo U BND tỉnh và các Sở KH- ĐT, Tài chính, NN-PTNT, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG Xây dựng NTM tỉnh kết quả phân khai danh mục công trình thực hiện, việc phân khai danh mục công trình, dự án phải đúng trong Đề án xây dựng NTM đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.