Quảng Ngãi tổ chức ngày hội Đại đoàn kết

Ngày 4/11, Khu dân cư số 2 và số 3 Tổ dân phố 4, thị trấn Đức Phổ (huyện Đức Phổ) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết. Đây là liên khu dân cư được Ủy ban Mặt trận thị trấn Đức Phổ chọn làm điểm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết năm 2016.

Quảng Ngãi tổ chức ngày hội Đại đoàn kết - Ảnh 1

Tại Ngày hội, bà con nhân dân trong khu dân cư ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 86 năm qua; về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của MTTQ VN trong tình hình mới; đồng thời đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động Ngày vì người nghèo; bàn giải pháp để nâng cao chất lượng Cuộc vận động trong thời gian tới.

Năm 2016, nhân dân trong 2 Khu dân cư đã đoàn kết cùng nhau thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng theo 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến nay, 2 khu dân cư không còn hộ đói, không còn nhà ở tạm bợ; hộ nghèo giảm, hộ giàu tăng lên.

Nguyễn Đẹp