Quảng Ngãi: Một ngôi trường học sinh "vừa học vừa run"

    Gốc

    Đơn vị ký hợp đồng thi công Trường Tiểu học Tân Mỹ, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đột ngột "bỏ đi" khi công trình còn dang dở. 2 năm qua, thầy trò của trường đành vừa dạy, vừa học, vừa run trong 4 bức tường gạch xanh rêu, nền nhà chỉ mới được đổ cát.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/11/78310.cand