Quảng Ngãi không để thiếu giáo viên trong năm học mới

Năm học mới 2022-2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng 1.053 giáo viên từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Theo kế hoạch, việc tuyển dụng giáo viên bổ sung cho các cơ sở giáo dục được tổ chức vào 6/11/2022.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đã phân công các phòng ban chuyên môn xây dựng nội dung chương trình ôn thi và tổ chức thi tuyển trong một ngày.

Năm học 2022 - 2023 là năm đầu tiên tỉnh Quảng Ngãi áp dụng Nghị định 140/2017 của Chính phủ về ưu tiên tuyển dụng giáo viên theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Tuy nhiên, việc tuyển dụng theo nghị định này rất khó bởi có nhiều tiêu chuẩn khắt khe.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép tất cả các đơn vị được hợp đồng giáo viên để giảng dạy ở tất cả các bậc học.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép tất cả các đơn vị được hợp đồng giáo viên để giảng dạy ở tất cả các bậc học.

Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong khi chờ thi tuyển giáo viên bổ sung cho các cơ sở giáo dục, UBND tỉnh cho phép tất cả các đơn vị được hợp đồng giáo viên để giảng dạy ở tất cả các bậc học.

“Theo quy định, thời gian tổ chức thi do UBND tỉnh phê duyệt, cho nên phải đến học kỳ II của năm học, số giáo viên mới mới đáp ứng được yêu cầu giáo viên đứng lớp. Tuy nhiên hiện nay, các cơ sở giáo dục vẫn chủ động, đối với những trường đã đủ giáo viên thì tổ chức dạy học bình thường, đơn vị nào thiếu thì vẫn cho phép ký hợp đồng với giáo viên để đáp ứng yêu cầu dạy học ở các trường”, ông Nguyễn Ngọc Thái cho hay./.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/quang-ngai-khong-de-thieu-giao-vien-trong-nam-hoc-moi-post967395.vov