Quảng Ngãi: Hỗ trợ 4 tỷ/doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp, nông thôn

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định hỗ trợ 4 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh...

Quảng Ngãi: Hỗ trợ 4 tỷ/doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp, nông thôn - Ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định hỗ trợ 4 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh đối với dự án Vùng sản xuất rau an toàn QNASAFE.

Dự án Vùng sản xuất rau an toàn QNASAFE thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư, trồng rau, đậu các loại, ngô; nhân giống và chăm sóc cây giống công nghiệp; chế biến và bảo quả n rau quả; sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGap, với công suất 5 tấn rau/ngày.

Tổng số vốn đầu tư 10 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng 05ha tại xứ đồng Đùi Xã Thông, thôn Thế Bình, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa.