Quảng Ngãi: Gần 50% phương tiện phải đăng kiểm lại do lỗi phanh và hệ thống điện

Qua kiểm định phương tiện tại Quảng Ngãi cho thấy, tỷ lệ số phương tiện bị đánh trượt do lỗi hệ thống phanh và điện chiếm gần 50%.

Ngày 26/2, Sở GTVT Quảng Ngãi cho biết, qua thống kê từ các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh cho thấy có đến hơn 21% lượt phương tiện bị trượt đăng kiểm lần đầu, trong đó lỗi từ hệ thống phanh, điện chiếm tỷ lệ gần 50%.

Các trung tâm đăng kiểm tại Quảng Ngãi đang hoạt động hết công suất.

Các trung tâm đăng kiểm tại Quảng Ngãi đang hoạt động hết công suất.

Theo đó, từ ngày 15/1-14/2, các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận và tổ chức kiểm định cho 3.686 lượt phương tiện. Trong đó, số lượt đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường là 3.382 lượt, chiếm 81,33%, số lượt không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường là 688 lượt chiếm 18,67%.

Qua phân tích về chất lượng phương tiện vào kiểm định cho thấy tỷ lệ phương tiện không đạt ngay lần kiểm định lần thứ nhất chiếm 21,13% (639 lượt). Trong đó, tỷ lệ không đạt tiêu chuẩn do lỗi hệ thống phanh chiếm gần 49%, nhận dạng hơn 28,3%; hệ thống điện, đèn là 49,92%...

Được biết, Quảng Ngãi hiện có 4 trung tâm kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ gồm: Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7601S; Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7602D; Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7603D và Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7604D.

Tâm Vũ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/quang-ngai-gan-50-phuong-tien-phai-dang-kiem-lai-do-loi-phanh-va-he-thong-dien-192240226231910397.htm