Quảng Ngãi cho vay 7.800 tỷ đồng phát triển kinh tế khu vực nông thôn

Đến cuối tháng 8, các tổ chức tín dụng đã tạo điều kiện cho hơn 180.000 khách hàng thuộc địa bàn nông nghiệp, nông thôn vay vốn để phát triển kinh tế, với tổng giá trị vốn vay lên đến 7.800 tỷ đồng,

Quảng Ngãi cho vay 7.800 tỷ đồng phát triển kinh tế khu vực nông thôn - Ảnh 1

Theo Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi, trong thời gian qua, các tổ chức tín dụng đã tăng cường công tác huy động vốn tại chỗ, tranh thủ tối đa các nguồn vốn khác để phục vụ cho vay phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Theo đó, đến cuối tháng 8, các tổ chức tín dụng đã tạo điều kiện cho hơn 180.000 khách hàng thuộc địa bàn nông nghiệp, nông thôn vay vốn để phát triển kinh tế, với tổng giá trị vốn vay lên đến 7.800 tỷ đồng, chiếm 23% tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn.

Các khoản cho vay trung và dài hạn chiếm tỷ trọng 66,15% tổng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, các khoản cho vay tín dụng thông thường 5.390 tỷ đồng, chiếm 68,78% tổng dư nợ; dư nợ cho vay theo chính sách củ Nhà nước đạt 2.447 tỷ đồng, chiếm 31,22% tổng dư nợ cho vay phát triển nông thôn.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Quảng Ngãi, nguồn vốn đầu tư tín dụng ngân hàng đối với nông nghiệp, nông thôn đã giúp hàng nghìn lượt nông dân và các khách hàng khác ở nông thôn được tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng. Nguồn vốn này cũng góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo điều kiện cải tiến và áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khách hàng chưa tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Hầu hết các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn chưa được bao tiêu sản phẩm, nên việc lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm và xem xét tính khả thi, hiệu quả của dự án, phương án sản xuất để cho vay còn khó khăn.

Kinh tế trang trại, hợp tác xã trong tỉnh tuy có phát triển nhưng các chủ trang trại, hợp tác xã hầu hết chưa được cấp giấy chứng nhận trang trại, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, năng lực quản trị, điều hành còn hạn chế chưa đáp ứng được các điều kiện để ngân hàng cho vay,…

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, ông Phạm Trường Thọ, tại buổi lễ đánh giá chính sách phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hôm 18/9 đã yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện tốt các Nghị định của Chính phủ về cho vay vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp.

Ông cũng yêu cầu các sở, ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ với ngân hàng, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Ông kêu gọi doanh nghiệp, ngoài nguồn vốn tín dụng của Nhà nước, tổ chức đầu tư và liên kết với nông dân trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Đức Anh