Quảng Nam xuất hiện dịch lợn tai xanh

    Gốc

    ND - Ngày 3-4, Cục Thú y cho biết, bệnh rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (bệnh lợn "tai xanh") đã xuất hiện ở tỉnh Quảng Nam.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119011&sub=127&top=39