Quảng Nam xây dựng hệ thống cầu Cửa Đại

Ngày 27.7, UBND tỉnh Quảng Nam đã chính thức phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Cửa Đại với tổng kinh phí gần 2.480 tỉ đồng (ngân sách T.Ư hỗ trợ 50%), trong đó riêng chi phí xây dựng gần 2.000 tỉ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2009 - 2012, dài 18,3 km, bắt đầu từ điểm giao với đường 603A tại khu tái định cư làng chài P.Cẩm An (TP Hội An), điểm cuối tại xã Bình Đào (H.Thăng Bình).

Đây là công trình nằm trên đường tránh lũ của dự án tổng thể sắp xếp dân cư ven biển, bao gồm cầu Cửa Đại (1.481m), cầu Km 0+317 vượt sông Đế Võng (hơn 262m), cầu Km 2+065 vượt sông Cổ Cò (hơn 90m), cầu Km 9+527 vượt qua khe Thủy (hơn 24m). Hứa Xuyên Huỳnh