Quảng Nam xác minh tài sản, thu nhập của 86 người có chức vụ

Thanh tra Quảng Nam đã lựa chọn ngẫu nhiên 86 người có chức vụ, quyền hạn đang công tác tại 12 cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh để xác minh tài sản, thu nhập.

Ngày 19/4, Thanh tra tỉnh Quảng Nam công bố quyết định về việc xác minh tài sản, thu nhập và thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập năm 2024.

Cụ thể, có 12 cơ quan, đơn vị, địa phương được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập năm 2023, gồm: Sở Công Thương; Sở VH-TT&DL; Sở LĐ-TB&XH; Sở Y tế; BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT; Đài PT-TH Quảng Nam; Trường CĐ Quảng Nam; Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam; UBND TP Tam Kỳ; UBND huyện Đại Lộc; UBND huyện Thăng Bình, UBND huyện Phước Sơn.

Qua bốc thăm ngẫu nhiên, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã chọn ra 86 người có chức vụ, quyền hạn để xác minh tài sản.

Đây là năm thứ 3 Quảng Nam tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập

Thanh tra tỉnh Quảng Nam thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập

Năm 2022, Thanh tra tỉnh đã bốc thăm chọn ra 69 người có chức vụ, quyền hạn ở 12 đơn vị thuộc UBND tỉnh để xác minh.

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập gồm cán bộ, công chức, sĩ quan công an, quân đội, quân nhân chuyên nghiệp, phó phòng trở lên tại đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp Nhà nước, người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

Các tài sản, thu nhập kê khai gồm quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá trị và bất động sản khác mà mỗi tài sản trị giá từ 50 triệu đồng; tài sản, tài khoản ở nước ngoài.

Ông Nguyễn Đức Tiến, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam yêu cầu Tổ xác minh tài sản, thu nhập thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Việc xác minh tài sản, thu nhập phải được tiến hành kịp thời, bảo đảm minh bạch, khách quan, công bằng và đúng thẩm quyền, đúng đối tượng.

Đồng thời, đề nghị 12 cơ quan, đơn vị, địa phương và 86 người được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu; tạo điều kiện thuận lợi để Tổ xác minh hoàn thành nhiệm vụ. Phạm vi xác minh từ bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu đến bản kê khai hàng năm, cụ thể là năm 2023.

Nguyễn Nam

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/quang-nam-xac-minh-tai-san-thu-nhap-cua-86-nguoi-co-chuc-vu-2272227.html