Quảng Nam: Xác định tọa độ của 4 ngư trường đánh bắt sản lượng cao

Ngày 25-3, Sở NN-PTNT Quảng Nam cho biết sau khi tiến hành điều tra, tổng hợp, dự báo… cùng với các ngành chức năng đã xác định tọa độ của 4 ngư trường có khả năng cho sản lượng cao.

Cụ thể, trong tháng 3, với nghề lưới vây (khai thác cá ngừ, cá nục) ở 2 ngư trường: từ 14 độ 50’ đến 16 độ vĩ Bắc - 111 độ 50’ đến 113 độ 50’ kinh Đông; từ 15 độ đến 16 độ vĩ Bắc - 108 độ 30’ đến 109 độ 30’ kinh Đông. Nghề lưới cản (khai thác cá ngừ vằn, cá cờ, cá dũa) có ngư trường từ 16 độ đến 17 độ vĩ Bắc - 108 độ 30’ đến 109 độ 30’ kinh Đông. Nghề lưới quét (cá đáy, mực nang) có ngư trường từ 15 độ 30’ đến 16 độ vĩ Bắc - 109 độ 30’ đến 110 độ kinh Đông. Mục đích việc xác định tọa độ trên là nhằm hỗ trợ ngư dân đánh bắt hiệu quả, tiết kiệm chi phí và nhân lực. TẤN THÀNH