Quảng Nam trưng bày chuyên đề Kỷ vật - Ký ức của chiến tranh

Từ ngày 26-4 đến 12-9, Ban quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Quảng Nam phối hợp Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức trưng bày chuyên đề 'Kỷ vật - Ký ức của chiến tranh' tại Không gian trưng bày thuộc Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Không gian trưng bày Chuyên đề "Kỷ vật - Ký ức của chiến tranh".

Nội dung trưng bày gồm 4 phần: Hành trang của những chiến sĩ cách mạng; Những lá thư thời mưa bom, bão đạn; Tấm lòng hậu phương; Những kỷ vật từ trong lao tù đế quốc. Các tài liệu, hình ảnh, hiện vật phục vụ trưng bày được nghiên cứu, chọn lọc, bảo đảm tính khoa học, tính chính xác, chân thực, thời sự, phù hợp với nội dung, chủ đề tư tưởng, cung cấp những thông tin có giá trị lịch sử và có chất lượng về nghệ thuật. Trong đó tập trung vào những tư liệu, hiện vật của Ban Quản lý Di tích và Danh thắng và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ đã sưu tầm được liên quan đến những cống hiến, hy sinh đóng góp của các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bà Hoàng Thị Bích Hanh - Giám đốc Ban quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Quảng Nam cho biết: Đây là hoạt động chính trị - xã hội nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 (1975 - 2024) nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ VNAH về những hy sinh, đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh và xây dựng Tổ quốc, qua đó tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tình cảm cách mạng trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, thông qua hoạt động trưng bày còn là dịp để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong chuyên môn nghiệp vụ về công tác sưu tầm, bảo quản và giới thiệu, trưng bày giữa Ban Quản lý Di tích và Danh thắng và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ.

Quyên Quyên

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/quang-nam-trung-bay-chuyen-de-ky-vat-ky-uc-cua-chien-tranh-post293973.html