Quảng Nam: Phát hiện nhiều xưởng cưa chứa gỗ lậu

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra và phát hiện hàng chục xưởng cưa tại 2 huyện Hiệp Đức và Thăng Bình chứa và chế biến gỗ lậu với khối lượng lớn. Gỗ lậu được giấu dưới những đống gỗ tạp, giữa các cánh đồng và trong kho hàng.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2009/4/187146