Quảng Nam phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020

(Chinhphu.vn) - Báo cáo Chính trị của Đại hội Đảng bộ Quảng Nam nêu quyết tâm “phấn đấu đưa Quảng Nam phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân”.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015, khai mạc ngày 27/9 tại thành phố Tam Kỳ. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội. Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải nêu rõ, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam đã nỗ lực phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tăng trưởng GDP bình quân đạt 12,8%/năm, GDP năm 2010 tăng gấp 1,8 lần so với năm 2005. Thu nhập bình quân đầu người (theo giá thực tế) đạt khoảng 17,66 triệu đồng/người/năm, vượt chỉ tiêu đề ra (17,37 triệu đồng). Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 25,8%/năm. Quy mô ngành công nghiệp đến cuối năm 2009 gấp 2,5 lần năm 2005. Một số nhà máy thủy điện sớm đi vào hoạt động góp phần tăng điện năng quốc gia… Tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 giảm còn 17%, thấp hơn chỉ tiêu đề ra (theo chuẩn quốc gia). Báo cáo Chính trị của Đại hội nêu quyết tâm “5 năm tới, toàn Đảng bộ tập trung đầu tư tạo đột phá, phấn đấu đưa Quảng Nam phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân”. Tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Tấn Sang biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam đã đạt được trong 5 năm qua. Theo đồng chí Trương Tấn Sang, Quảng Nam nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có bờ biển dài hơn 125 km, diện tích rừng, đất lâm nghiệp lớn, có 2 di sản văn hóa thế giới cùng hàng trăm di tích lịch sử, văn hóa, với nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển. Tuy nhiên, Quảng Nam còn nhiều khó khăn, quy mô kinh tế còn nhỏ bé, kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Chính vì vậy mục tiêu trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam trong nhiệm kỳ tới là phải huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đưa Quảng Nam cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh phải quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị "Về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ"; tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển hơn nữa công nghiệp - dịch vụ. Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ Quảng Nam cần tiếp tục quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. Đa dạng hóa các hình thức dạy nghề phù hợp với đối tượng và yêu cầu sản xuất, nhất là lao động nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung thực hiện giảm nghèo cho 3 huyện Nam Trà My, Phước Sơn và Tây Giang (nằm trong Chương trình 30a). Trong thời gian tới, Đảng bộ Quảng Nam phải tích cực đổi mới tư duy, nâng tầm trí tuệ, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng các tổ chức cơ sở đảng yếu kém và tình trạng "trắng" đảng viên ở một số địa bàn. Thế Phong