Quảng Nam mắc kẹt với chỉ tiêu đất công nghiệp

Việc mở rộng, hoặc đầu tư các khu công nghiệp mới của tỉnh Quảng Nam đang gặp khó, khi thiếu chỉ tiêu sử dụng đất công nghiệp.

Thiếu chỉ tiêu sử dụng đất công nghiệp khiến tỉnh Quảng Nam gặp khó trong phát triển các KCN mới

Thiếu chỉ tiêu sử dụng đất công nghiệp khiến tỉnh Quảng Nam gặp khó trong phát triển các KCN mới

Tập đoàn Thaco vừa đề xuất chủ trương mở rộng Khu công nghiệp (KCN) cơ khí ô tô thêm 115 ha, nâng tổng diện tích lên 358 ha. Tuy nhiên, đề xuất này đang gặp vướng mắc, khi tỉnh Quảng Nam thiếu chỉ tiêu sử dụng đất KCN.

“KCN ô tô Trường Hải mở rộng 115 ha vướng chỉ tiêu sử dụng đất công nghiệp. Vì thiếu chỉ tiêu nên tỉnh không thể thực hiện chủ trương xây dựng KCN mới hoặc mở rộng được. Thực tế này ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, ông Lê Văn Thương, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phản ánh.

Theo phương án phát triển KCN trong Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ phê duyệt, thì tỉnh Quảng Nam quy hoạch phát triển 30 KCN, tổng diện tích quy hoạch dự kiến hơn 10.165 ha.

Hiện có 14 KCN đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chủ trương đầu tư, với tổng diện tích là 3.310 ha. Đến nay, đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và được Nhà nước giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích 1.690 ha. Phần diện tích còn lại dự kiến tiếp tục giao, cho thuê đất từ nay đến năm 2025 thêm khoảng 795 ha. Tổng cộng đến cuối năm 2025, diện tích đất giao, cho thuê tại 14 khu công nghiệp được khoảng 2.484,2/3.310,67 ha, đạt 75%.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng đang rà soát, loại bỏ phần diện tích quy hoạch không phù hợp, điều chỉnh giảm quy mô diện tích của một số khu công nghiệp đang triển khai…

So với chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, được điều chỉnh tại Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 là 2.725 ha, thì khả năng sử dụng đất khu công nghiệp của tỉnh theo thực tế đến năm 2025 khoảng 2.484,2 ha.

Phần chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp còn lại khoảng 240 ha, có thể bố trí sử dụng cho các khu công nghiệp mở mới đến năm 2025. Tuy nhiên, căn cứ vào chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 được phân bổ là 2.725 ha, với yêu cầu phải bố trí đủ cho các KCN đã có văn bản chủ trương đầu tư, sau đó mới xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư các KCN mới, thì trong những năm tới, Quảng Nam không thể đầu tư thêm các KCN theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Với 14 KCN hiện có, tổng diện tích hơn 3.310 ha, thì chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp được phân bổ đến năm 2025 của Quảng Nam thiếu 585,67 ha.

Ngoài Tập đoàn Thaco, hiện nhiều nhà đầu tư có năng lực đang nghiên cứu, lập thủ tục đề xuất các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh khu công nghiệp mới tại Quảng Nam theo quy hoạch, có thể kể đến KCN Nam Thăng Bình - phân khu I (325 ha); KCN phía Tây cao tốc đoạn qua huyện Thăng Bình (400 ha). Nhưng việc lập thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án KCN mới không thể thực hiện vì thiếu chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp.

Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về đất công nghiệp, tỉnh Quảng Nam đề nghị Chính phủ xem xét thống nhất chủ trương cho địa phương chủ động sử dụng chỉ tiêu đất khu công nghiệp đã được phân bổ cho tỉnh đến năm 2025, để cân đối, ưu tiên bố trí kế hoạch sử dụng đất cho các khu công nghiệp đã được thành lập. Phần còn lại bố trí cho các KCN đề xuất đầu tư mới, đảm bảo phù hợp với thực tế bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất.

Bên cạnh đó, Quảng Nam cũng đề xuất cho phép căn cứ vào quy hoạch vùng, Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cũng như năng lực của nhà đầu tư để lựa chọn và hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp mới, đảm bảo không vượt chỉ tiêu đã được phân bổ cho tỉnh.

Trước kiến nghị của tỉnh Quảng Nam về tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chỉ tiêu đất khu công nghiệp, mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản đề nghị tỉnh Quảng Nam làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để đảm bảo đất cho các dự án KCN đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các dự án KCN mới theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quảng Nam cần xem xét hiệu quả kinh tế - xã hội, trong đó có khả năng thu hút đầu tư khi đề xuất đầu tư các dự án KCN. Ngoài ra, đảm bảo các điều kiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho hoạt động của KCN cũng như công tác bảo vệ môi trường. Hồ sơ dự án KCN phải đáp ứng các quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan…

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/quang-nam-mac-ket-voi-chi-tieu-dat-cong-nghiep-d215313.html