Quảng Nam loại 3 dự án thủy điện vừa và nhỏ khỏi quy hoạch

Ngày 24.11, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã đồng ý chủ trương loại bỏ 2 dự án ra khỏi quy hoạch, đó là dự án AgRồng (công suất thiết kế 1 MW) và Nước Xa (1,2 MW).

Quảng Nam loại 3 dự án thủy điện vừa và nhỏ khỏi quy hoạch - Ảnh 1

UBND tỉnh cũng chấm dứt nghiên cứu đầu tư, thu hồi dự án thủy điện Đăk Di 4 của Công ty CP thủy điện Đăk Di 4 (công suất thiết kế 19,2 MW), do chủ đầu tư vi phạm về ký quỹ và cam kết tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Tại Quảng Nam, có 32 dự án thủy điện vừa và nhỏ được phê duyệt quy hoạch, trong số đó 10 dự án đã phát điện. Đối với các dự án còn lại, UBND tỉnh giao ngành chức năng và các địa phương rà soát năng lực chủ đầu tư, điều kiện đấu nối nguồn điện... để thực hiện cam kết tiến độ và ký quỹ đầu tư.

H.X.Huỳnh