Quảng Nam kiểm tra liên hành hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm

(Chinhphu.vn) – UBND tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu các đội kiểm tra liên ngành trên địa bàn triển khai đồng loạt Tháng ra quân lập lại trật tự trong lĩnh vực kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm từ ngày 5/5 – 5/6.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu lập đội kiểm tra liên ngành cấp tỉnh tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện của các địa phương để hướng dẫn, đôn đốc và trực tiếp kiểm tra, xử lý vi phạm từ ngày 15/6 – 5/7.

Các địa phương chưa xây dựng phương án sắp xếp lại các cơ sở giết mổ tập trung cần khẩn trương thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, thỏa thuận trước khi phê duyệt, đảm bảo hoàn thành trước ngày 25/4.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, hiện nay, toàn tỉnh Quảng Nam có 795 cơ sở, điểm giết mổ, hầu hết không đạt các tiêu chí quy định.

Trên địa bàn tỉnh đã có 9 huyện, thành phố xây dựng phương án sắp xếp lại các cơ sở giết mổ tập trung, tuy nhiên nhìn chung tiến độ vẫn còn chậm và chưa đạt yêu cầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thanh Châu

(Nguồn: Báo Quảng Nam)