Quảng Nam kiểm tra các dự án du lịch “treo”

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Ngày 4.1, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Nam đã có cuộc kiểm tra đột xuất hoạt động các dự án du lịch ven biển Điện Bàn - Hội An (Quảng Nam).

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/Dulich/2008/1/5/221553.tno