Quảng Nam khởi động Đề án 500 cán bộ chủ chốt

(Chinhphu.vn) - Chiều 25/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang đã chủ trì phiên họp lần thứ I của Ban điều hành và tổ giúp việc Đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2016 (Đề án 500).

Phiên họp đã công bố Quyết định thành lập Ban điều hành, tổ giúp việc Đề án 500, đồng thời giới thiệu nội dung cơ bản của Đề án này. Mục tiêu của Đề án là tuyển chọn, đào tạo 500 người đã tốt nghiệp đại học, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định để bổ sung cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã; đến năm 2015 mỗi xã, phường, thị trấn đều có ít nhất hai cán bộ thuộc diện này. Đề án cũng quy định rõ đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn tuyển sinh; thời gian, hình thức và nội đào tạo. Học viên được chọn được hưởng mức lương hoặc phú cấp không dưới 2 triệu đồng/người/tháng và có chỗ ở miễn phí. Sau khi tốt nghiệp, được xét tuyển bố trí vào làm việc tại UBND cấp xã. Theo lộ trình của Đề án 500, năm 2011 sẽ tuyển chọn và đào tạo 80 người, 2012 là 90 người, các năm còn lại tuyển dụng và đào tạo 110 người/năm. Tổng kinh phí thực hiện Đề án là gần 92 tỷ đồng, được bố trí từ ngân sách tỉnh. Ông Nguyễn Ngọc Quang yêu cầu thực hiện công khai tuyển chọn 80 thí sinh để mở lớp đào tạo đầu tiên vào cuối tháng 11/2011. Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Nam Nguyễn Hữu Sáng cũng cho biết, thực hiện Dự án của Bộ nội vụ về thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo trên cả nước, Quảng Nam được tuyển dụng 21 trí thức trẻ về làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 3 huyện là Tây Giang (2 xã), Phước Sơn (10 xã), Nam Trà My (9 xã). Hiện Sở cũng đang nhận hồ sơ dự tuyển theo đề án này. Thế Phong