Quảng Nam: hơn 30 nghìn căn nhà ngập sâu trong lũ

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Trong hai ngày qua, tỉnh Quảng Nam có 16 huyện, thị xã bị ngập lũ với hơn 30 nghìn căn nhà bị ngập sâu. Huyện Đại Lộc là địa phương bị nặng nhất, có khoảng 14.000 ngôi nhà bị ngập.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108675&sub=127&top=39