Quảng Nam: Hội nghị giao ban Cụm thi đua 9 huyện miền núi năm 2016

Sáng 23/11, tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị giao ban Cụm thi đua năm 2016 cho 9 huyện miền núi.

Quảng Nam: Hội nghị giao ban Cụm thi đua 9 huyện miền núi năm 2016 - Ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị giao ban Cụm thi đua 9 huyện miền núi.

Hội nghị giao ban, nhằm nắm thông tin, tình hình công tác Mặt trận trong năm 2016 ở 9 huyện miền núi. Qua đó, có cơ sở xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trong năm 2016, tình hình kinh tế- xã hội, an ninh- chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống các tầng lớp nhân dân ổn định; hệ thống chính trị được kiện toàn và giữ vững. Các thành phần xã hội, tầng lớp nhân dân đồng tình, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do chính quyền và Mặt trận phát động nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Chí Đại

Từ khóa

quảng nam hội nghị giao ban cum huyện miền núi