Quảng Nam: Hỗ trợ gạo cho nhân dân gặp khó khăn có nguy cơ thiếu lương thực trong dịp Tết Nguyên đán

hỗ trợ gạo cho nhân dân gặp khó khăn có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023, UBND tỉnh Quảng Nam chi hỗ trợ 902.040kg gạo cho 27.664 hộ/60.136 khẩu cho 14 huyện gồm: Duy Xuyên, Nông Sơn, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Tiên Phước, Núi Thành, Hiệp Đức, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My.

Quảng Nam quan tâm đến người dân vùng khó khăn (ảnh minh họa).

Quảng Nam quan tâm đến người dân vùng khó khăn (ảnh minh họa).

UBND tỉnh yêu cầu các huyện tập trung chỉ đạo các địa phương rà soát, chịu trách nhiệm về danh sách hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, chặt chẽ, đúng quy định. Đôn đốc các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện đúng tiến độ, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đúng quy định.

Đồng thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023.

Hải Nam

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/quang-nam-ho-tro-gao-cho-nhan-dan-gap-kho-khan-co-nguy-co-thieu-luong-thuc-trong-dip-tet-nguyen-dan-347384.html