Quảng Nam, Hà Nam, Thanh Hóa xuất hiện dịch lợn tai xanh

    Gốc

    ND- Đến nay, trên địa bàn Quảng Nam, dịch tai xanh đã xuất hiện tại bốn xã thuộc hai huyện Thăng Bình và Điện Bàn với tổng số lợn nhiễm bệnh 516 con.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127239&sub=127&top=39