Quảng Nam: Đến cuối năm 2021 hoàn thành việc đưa Công an chính quy về xã

Ngày 11-7, Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Quảng Nam (khóa IX) tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Các đại biểu tập trung thảo luận về các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp; đại diện Thường trực HĐND tỉnh trình bày Báo cáo kết quả giám sát

Ngày 11-7, Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Quảng Nam (khóa IX) tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Các đại biểu tập trung thảo luận về các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp; đại diện Thường trực HĐND tỉnh trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri đã được UBND tỉnh trả lời... Đặc biệt, tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh Quảng Nam đã có Báo cáo số 109/BC-UBND về Lộ trình thực hiện việc đưa CA chính quy đảm nhiệm các chức danh CAX và tình hình, kết quả thực hiện các quy định pháp luật, nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ, chính sách đối với Phó trưởng CAX, Công an viên (CAV) ở thôn, Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn. Đây là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, bởi vấn đề ANTT tại nông thôn trong thời gian qua được các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân đặc biệt quan tâm.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX.

Theo báo cáo, đến nay Quảng Nam đã bố trí CA chính quy tại 10/12 thị trấn (TT Phú Thịnh, H. Phú Ninh và Prao, H. Đông Giang chưa bố trí CA chính quy); đã điều động, bố trí CA chính quy tại 19 xã với 38 CBCS. Hiện còn 188 xã chưa bố trí CA chính quy, trong đó có 30 xã trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Về lộ trình điều động CA chính quy đảm nhiệm các chức danh CAX dự kiến như sau: Giai đoạn từ 1-7-2019 đến 31-12-2020, tiến hành điều động, bố trí CA chính quy đảm nhiệm chức danh CAX đối với 30 xã trọng điểm phức tạp về ANTT và 1 xã thuộc trung tâm hành chính huyện; số lượng điều động từ 103 đến 138 đồng chí, trong đó có 31 đồng chí đảm nhiệm chức danh Trưởng CAX, 35 đồng chí đảm nhiệm chức danh Phó trưởng CAX và từ 37 đến 72 CAV. Đối với 2 thị trấn chưa bố trí CA chính quy sẽ báo cáo Bộ CA cho triển khai CA chính quy; đối với các xã không thuộc xã trọng điểm, phức tạp về ANTT (158 xã) sẽ tiến hành xem xét để bố trí, điều động cán bộ CA chính quy đảm nhiệm các chức danh CAX khi có yêu cầu và được Huyện ủy, UBND cấp huyện thống nhất.

Giai đoạn từ 1-1-2021 đến 31-12-2021, điều động, bố trí CA chính quy đảm nhiệm các chức danh CA tại các xã chưa được bố trí CA chính quy, số lượng dự kiến 3 đồng chí/1 xã; giai đoạn từ năm 2025 trở đi, đối với các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT sẽ bố trí từ 5 đến 7 CA chính quy/1 xã. Đối với các xã không thuộc trọng điểm phức tạp về ANTT, bố trí từ 3 đến 5 đồng chí/1 xã. Nguồn cán bộ để bố trí cho CAX từ CA tỉnh, huyện và số học viên tốt nghiệp các trường CAND ra trường trong giai đoạn 2019-2021.

TRẦN TÂN