Quảng Nam đẩy nhanh tiến độ tuyến đường trọng điểm ven biển

    VNEWS
    1 liên quanGốc

    Tuyến đường ven biển Võ Chí Công là công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Nam, khi hoàn thành sẽ hình thành tuyến giao thông huyết mạch của vùng ven biển, kết nối liên vùng giữa Đà Nẵng, Quảng Nam và Khu công nghiệp Dung Quất, phục vụ phát triển các ngành công nghiệp, du lịch, dịch vụ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

    Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/quang-nam-day-nhanh-tien-do-tuyen-duong-trong-diem-ven-bien-210902.htm