Quảng Nam đảm bảo an toàn hồ đập trước mùa mưa lũ

    VNEWS
    1 liên quanGốc

    Địa hình tỉnh Quảng Nam có độ dốc cao, dòng chảy mạnh trong mùa lũ. Các công trình hồ đập trên địa bàn hầu hết đều đã xuống cấp. Do đó, tranh thủ thời tiết thuận lợi trước mùa mưa lũ, các địa phương đang tập trung lực lượng, phương tiện để tôn tạo, gia cố, nâng cấp hệ thống hồ đập, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/quang-nam-dam-bao-an-toan-ho-dap-truoc-mua-mua-lu-214088.htm