Quảng Nam công khai 19 đường dây nóng tiếp nhận tin tham nhũng

Ngày 12/10, Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, vừa quyết định công bố đường dây nóng, tiếp nhận thông tin phản ánh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng trên địa bàn.

Quảng Nam công khai 19 đường dây nóng tiếp nhận tin tham nhũng - Ảnh 1

Danh sách lãnh đạo và số điện thoại các huyện, thị và thành ủy để tổ chức, cá nhân phản ảnh

Theo đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân kịp thời cung cấp, phản ảnh thông tin về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh.

19 số điện thoại của lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy được thông báo trực tiếp, rộng rãi để doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có thể nắm rõ.

Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu Bí thư, huyện, thị, thành ủy tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí liên quan đến địa phương mình.

Tỉnh ủy Quảng Nam cũng giao ông Nguyễn Ngọc Truyền - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp nhận thông tin phản ảnh của các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Theo Công Bính/Dân Trí