Quảng Nam có hơn 45 nghìn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

ND - Báo cáo của Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam cho biết, từ năm 2006 đến nay, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã dấy lên ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Nhờ tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi, nhiều hộ nông dân đã đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi và trồng trọt. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 1.200 trang trại nhỏ và vừa, tạo việc làm cho 7.000 lao động tại địa phương. Qua bình xét mới đây, Quảng Nam có 45.421 hộ nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi các cấp, tăng hơn 3.700 hộ so với năm 2006. PV