Quảng Nam: Chủ tàu bị đâm chìm được bồi thường 74 triệu đồng

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Sau việc tàu Phú An 35 (Nam Định) đâm chìm tàu Qna-2848 (Quảng Nam) ngày 15/3, ông Phạm Tiếng - chủ tàu Qna-2848 đã được bồi thường 74 triệu đồng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/4/89252.cand