Quảng Nam chỉ đạo làm rõ trách nhiệm vụ xây nhà máy không phép

Sau phản ảnh của báo điện tử Một Thế Giới về việc nhà máy sản xuất hạt nhựa của Công ty TNHH MTV DaNang Plastic được xây dựng ở xã Điện Trung (TX.Điện Bàn) khi chưa có các thủ tục cần thiết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao.

Quảng Nam chỉ đạo làm rõ trách nhiệm vụ xây nhà máy không phép - Ảnh 1

Hiện trường xây dựng nhà máy của công ty Da Nang Plastic- Ảnh: Lê Đình Dũng.

Công văn được ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký ngày 12.10. Theo ông Thanh, sau khi xem xét báo cáo số 202/BC-SXD ngày 3.10.2016 của Sở Xây dựng về thực trạng địa điểm Nhà máy sản xuất và gia công áo mưa, bao bì, hạt nhựa, tấm màng nhựa các loại tại xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo UBND TX.Điện Bàn chỉ đạo các bộ phận chức năng yêu cầu Công ty TNHH MTV Da Nang Plastic dừng ngay việc thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng để rà soát, thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng trình tự quy định tại Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 6.01.2016 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Tỉnh Quảng Nam giao UBND TX.Điện Bàn chủ trì họp với Sở Xây dựng, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh (trước đây là Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh) và các ngành liên quan để xem xét, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Công văn số 1777/UBND-KTTH ngày 26.4.2016 và Công văn số 4295/UBND-KTTH ngày 6.9.2016 liên quan đến việc thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và gia công áo mưa, bao bì, hạt nhựa, tấm màng nhựa các loại nêu trên.

Các đơn vị phải hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20.10.2016.

Quảng Nam chỉ đạo làm rõ trách nhiệm vụ xây nhà máy không phép - Ảnh 2

Nhà máy đã xây dựng gần xong nhưng các loại giấy phép chưa có.

Như Một Thế Giới đã phản ánh, Công ty TNHH MTV DaNang Plastic triển khai thi công xây dựng nhà máy sản xuất và gia công áo mưa, bao bì, hạt nhựa, tấm màng nhựa các loại tại xã Điện Trung (thị xã Điện Bàn) khi chưa thực hiện các thủ tục đất đai, xây dựng là vi phạm pháp luật về sử dụng đất đai, xây dựng.

Vị trí xây dựng nhà máy nằm kế cận dân cư; loại hình, công suất nhà máy thuộc trường hợp phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường; việc sử dụng đất lúa không có trong nghị quyết của HĐND tỉnh và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của địa phương.

Tổng mức đầu tư dự án này khoảng 11 tỉ đồng, thời gian thực hiện đầu tư được giới thiệu là vào năm 2016.

Do không có các thủ tục pháp lý nhưng vẫn tiến hành xây dựng, Đội Quy tắc đô thị TX.Điện Bàn đã 2 lần lập biên bản tạm dừng thi công đối với đơn vị này. Ông Trần Úc, Chủ tịch UBND TX.Điện Bàn cho rằng do ‘sự nôn nóng’ và ‘nhiệt tình thái quá’ của địa phương để triển khai dự án nên mới xảy ra sự việc trên.

Lê Đình Dũng