Quảng Nam: Cấp hơn 14 tỷ đồng mua máy cơ giới

Ngày 1/11, ông Trần Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký quyết định cấp kinh phí hơn 14 tỷ đồng cho các địa phương để thanh toán kinh phí hỗ trợ mua máy thực hiện cơ giới hóa trong SXNN.

Quảng Nam: Cấp hơn 14 tỷ đồng mua máy cơ giới - Ảnh 1

Cụ thể, huyện Đại Lộc 3,7 tỷ; Thăng Bình 3,2 tỷ; TX Điện Bàn 2,1 tỷ; Duy Xuyên 1,8 tỷ; Phú Ninh 1,2 tỷ; Núi Thành 1 tỷ… Số tiền này từ nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2015 chuyển sang 2016 để hỗ trợ cho các đối tượng đã mua máy phục vụ cơ giới hóa trong nông nghiệp trước ngày 31/12/2015 có đầy đủ hồ sơ, thủ tục nhưng chưa được hỗ trợ.

Ông Tùng giao, các địa phương quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã kiểm tra, nghiệm thu máy móc đã mua sắm, niêm yết công khai danh sách các hộ được hỗ trợ. Đồng thời rà soát, kiểm tra, báo cáo Sở NN-PTNT, Sở Tài chính đối với các hồ sơ chưa đạt yêu cầu, cần xác minh lại trước ngày 15/11 để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.