Quảng Nam: Bàn giao 6 ngôi nhà Đại Đoàn Kết cho hộ nghèo

Chiều 13/10, ông Trần Công Thành, Phó Chủ tịch UB MTTQ VN huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tổ chức lễ nghiệm thu và bàn giao nhà Đại Đoàn Kết cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Lễ ban giao nhà Đại Đoàn Kết cho hộ nghèo ở huyện Duy Xuyên.

Theo đó, lãnh đạo UB MTTQ VN huyện Duy Xuyên đã nghiệm thu và bàn giao 6 ngôi nhà Đại Đoàn Kết cho 6 hộ nghèo ở trong huyện, mỗi ngôi nhà 20 triệu đồng, với tổng kinh phí 120 triệu đồng, từ nguồn “Vận động các mạnh tường quân, doanh nghiệp ở huyện và gia đình đóng góp”.

Qua đó, nhằm động viên giúp đỡ các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở ổn định để yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Chí Đại