Quảng Nam bác đơn xin nộp phạt theo từng giai đoạn của Công ty Ba Cơ

Chiếu theo quy định của pháp luật, UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng Công ty Ba Cơ không đủ điều kiện nộp tiền phạt nhiều lần.

Ngày 12-9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết UBND tỉnh đã có công văn gửi Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Du lịch Ba Cơ (gọi tắt là Công ty Ba Cơ; xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) phản hồi đơn xin nộp phạt nhiều lần của doanh nghiệp này.

Công ty Ba Cơ đưa công trình vào hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận nghiệm thu về PCCC

Công ty Ba Cơ đưa công trình vào hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận nghiệm thu về PCCC

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, sau khi xem xét nội dung văn bản của Công ty Ba Cơ, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành thì trường hợp của công ty không đủ điều kiện nộp tiền phạt nhiều lần theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Công ty Ba Cơ thi hành nghiêm Quyết định 3608/QĐ-UBND ngày 28-12-2022 của UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 28-12-2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ra Quyết định 3608/QĐ-UBND về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đối với Công ty Ba Cơ với số tiền 87 triệu đồng.

Sau đó, lấy lý do khó khăn về tài chính, Công ty Ba Cơ có đơn xin UBND tỉnh Quảng Nam nộp tiền phạt theo từng giai đoạn.

Trần Thường

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/quang-nam-bac-don-xin-nop-phat-theo-tung-giai-doan-cua-cong-ty-ba-co-20230912162037642.htm