Quảng Nam: 21 'tàu 67' được hạ thủy

Thực hiện Nghị định 67 (nay là Nghị định 89/NĐ-CP) của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, huyện Núi Thành (Quảng Nam) có 42 tàu cá đã được đóng mới.

Đến nay, trên địa bàn huyện Núi Thành đã hạ thủy 21 tàu, trong đó có 6 chiếc tàu vỏ thép, 15 tàu vỏ gỗ và đã có 20 chiếc đi vào hoạt động khai thác và hậu cần nghề cá.

Huyện hướng dẫn cho ngư dân lập 50 hồ sơ để vay vốn đóng mới và cải hoán tàu thuyền theo Nghị định 67/NĐ-CP và đã được UBND tỉnh phê duyệt, trong đó có 36 trường hợp được vay vốn đóng mới tàu với tổng số vốn vay 390 tỷ đồng, đã giải ngân được hơn 215,7 tỷ đồng.

Được biết, thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ, Quảng Nam được phân bổ 92 tàu, trong đó có 53 tàu vỏ gỗ, 30 tàu vỏ thép và 9 tàu làm dịch vụ hậu cần nghề cá cho 6 huyện, thành phố có nghề cá của tỉnh.