Quang Hải trở thành sinh viên

Quang Hải trở thành sinh viên

Quang Hải trở thành sinh viên kinh tế

Quang Hải trở thành sinh viên kinh tế

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải theo học ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.