Quảng Châu: Thiên đường hay chợ "giời" công nghệ?

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: “Ủa chi thiên thằng”, mớ ngôn ngữ tạm dịch theo tiếng Trung Quốc là “Bước tới chốn thiên đàng” của ông bạn người Hoa gốc Việt, như một liều “đô ping” hữu hiệu giúp chúng tôi...

    Nguồn Công Thương: http://xahoithongtin.com.vn/home/279/2009012203379552/-quang-chau-thien-duong-hay-cho-gioi-cong-nghe.html