Quảng cáo trên điện thoại di động: Khó cất cánh!

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Xu hướng quảng cáo trên di động là tất yếu, nhưng tương lai của nó có lạc quan như những dự đoán?...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=16&home=detail&id=1cb3580e690dc7&page=category