Quảng Bình: Thành lập trung tâm hành chính công cấp tỉnh

Ngày 14.8 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phê duyệt đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình.

Quảng Bình: Thành lập trung tâm hành chính công cấp tỉnh - Ảnh 1

Việc thành lập trung tâm hành chính công sẽ giúp người dân thuận lợi hơn trong việc giao dịch các thủ tục hành chính. Ảnh: Lê Phi Long

Theo đó, đây là tổ chức hành chính trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, chịu sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình là đầu mối tập trung để tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) cho cá nhân, tổ chức; hướng dẫn, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết TTHC theo quy định; tham gia đề xuất giải pháp nhằm cải cách TTHC, hiện đại hóa nền hành chính, trong đó tập trung đơn giản hóa TTHC và đẩy mạnh ứng dụng CNTT để tin học hóa giao dịch hành chính trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình thực hiện giải quyết TTHC như tiếp nhận hồ sơ nhận qua đường bưu điện, thực hiện các giao dịch hành chính công trực tuyến ở mức độ 3 và 4; chuẩn hóa thủ tục, hồ sơ; cho phép tích hợp chữ ký số; thuận lợi cho việc tra cứu thông tin; cung cấp, mở rộng các kênh giao tiếp...

Để thực hiện đề án trên, các TTHC của 19/21 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh đã công bố sẽ được đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình. Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh sẽ rà soát, xem xét để tiếp tục lựa chọn TTHC đưa vào hoặc đưa ra không thực hiện ở Trung tâm.

Mục đích của việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình nhằm xây dựng một nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc…

LÊ PHI LONG