Quảng Bình: Thả 17 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về tự nhiên

17 cá thể động vật hoang dã được thả về tự nhiên có nhiều loại quý hiếm, nguy cấp như: khỉ đuôi lợn, rùa sa nhân, rùa hộp trán vàng…

Ngày 22-5, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã tổ chức thả 17 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên nhằm bảo tồn đa dạng sinh học.

 Nhiều cá thể động vật hoang dã được thả về tự nhiên thuộc loài nguy cấp, quý hiếm. Ảnh: CTV

Nhiều cá thể động vật hoang dã được thả về tự nhiên thuộc loài nguy cấp, quý hiếm. Ảnh: CTV

Cụ thể, 17 cá thể được thả về môi trường tự nhiên có những loài thuộc diện nguy cấp, quý hiếm gồm: ba cá thể khỉ đuôi lợn, một rùa hộp trán vàng miền Bắc, một rùa sa nhân, một rùa đất sêpôn, một mèo rừng, hai cu li nhỏ, một cầy vòi hương, bốn cầy hương, hai trăn đất và một dúi mốc.

Đây là các cá thể động vật hoang dã được Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội chuyển giao và người dân tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng. Sau đó, các cá thể này được bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi các tập tính trước khi thả về môi trường tự nhiên.

BẢO THIÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/quang-binh-tha-17-ca-the-dong-vat-hoang-da-quy-hiem-ve-tu-nhien-post791960.html