Quảng Bình hủy nổ an toàn quả bom nặng 334kg

Ngày 28/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình phối hợp với Dự án Cây hòa bình Việt Nam tại Quảng Bình tiến hành hủy nổ an toàn quả bom nặng 334kg còn sót lại sau chiến tranh.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/quang-binh-huy-no-an-toan-qua-bom-nang-334kg-122401.htm