Quảng Bình: giải quyết 10 kiến nghị của Đoàn

TT - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Lâm Phương vừa đồng ý giải quyết các kiến nghị của Tỉnh đoàn và Hội LHTN tỉnh tại cuộc họp bàn về thực hiện chiến lược phát triển thanh niên (TN) từ nay đến 2010.