Quảng Bình diệt trừ cây mai dương bằng biện pháp cơ giới và hóa học

Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình vừa thống nhất nghiệm thu nhiệm vụ: “Đánh giá thực trạng xâm hại và nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật diệt trừ cây mai dương (Mimosa pigra L.) ở Quảng Bình”.

Sau hơn 1 năm thực hiện (từ tháng 5/2015 đến tháng 7/2016), nhiệm vụ đã đánh giá thực trạng xâm hại của cây mai dương tại Quảng Bình và đưa ra biện pháp dể diệt trừ loài cây này, đó là kết hợp biện pháp là cơ học (chặt) với biện pháp hóa học.

Nhiệm vụ cũng đưa ra cơ sở khoa học để các nhà quản lý xây dựng chính sách hỗ trợ phòng trừ cây mai dương xâm hại một cách đúng, sát và hiệu quả hơn. Các nhà khoa học cũng đã xây dựng quy trình kỹ thuật diệt trừ cây mai dương để các địa phương áp dụng vào thực tế nhằm ngăn chặn và kiểm soát nguy cơ xâm lấn của cây mai dương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Phương Thảo