Quảng Bình Di dời thành công 3 quả bom trọng lượng lớn

Đội Xử lý bom mìn lưu động của MAG tại Quảng Bình vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan xử lý, di dời thành công, an toàn 3 quả bom lớn sót lại sau chiến tranh, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/quang-binh-di-doi-thanh-cong-3-qua-bom-trong-luong-lon-103288.htm