Quảng Bình: Đề nghị kỷ luật Bí thư Đảng ủy xã tự ý bỏ nhiệm sở

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuyên Hóa đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa kỷ luật ông Lương Thanh Tấn bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Ngày 29/6, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết đã thông báo Kết luận kiểm tra và tổ chức kiểm điểm đối với ông Lương Thanh Tấn, Bí thư Đảng ủy xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa. Tiếp đó, Đảng bộ xã Văn Hóa bỏ phiếu đề nghị xem xét hình thức kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Lương Thanh Tấn.

Trụ sở xã Văn Hóa

Trụ sở xã Văn Hóa

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuyên Hóa, ông Lương Thanh Tấn đã vay mượn tiền của một số tổ chức và cá nhân vượt quá khả năng trả nợ, chậm thanh toán các khoản nợ khi đến hạn. Ông Tấn sau khi nợ nần đã tự ý bỏ nhiệm sở, bỏ việc.

Qua xem xét khuyết điểm và vi phạm của ông Lương Thanh Tấn, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuyên Hóa đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa kỷ luật ông Lương Thanh Tấn bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Trước đó ngày 25/4, Huyện ủy Tuyên Hóa đã cho thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Văn Hóa đối với ông Lương Thanh Tấn. Đồng thời, đề nghị HĐND huyện Tuyên Hóa thực hiện các bước tiếp theo để cho thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Đình Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/quang-binh-de-nghi-ky-luat-bi-thu-dang-uy-xa-tu-y-bo-nhiem-so-343315.htm