Quận ủy Ba Đình: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 10-4, Hội nghị BCH Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ 16 (khóa XXIII) đã họp nhằm đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và đánh giá việc thực hiện một số chương trình, chuyên đề của Quận ủy.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/203579