“Quan trọng nhất là chính sách thuế phải nhất quán”

    Báo VnEconomy
    1 đăng lạiGốc

    Quan điểm của một nhà đầu tư Hàn Quốc về chính sách thuế liên quan tới thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam...

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/20080923082530194P0C6/quan-trong-nhat-la-chinh-sach-thue-phai-nhat-quan.htm