Quán triệt, triển khai quy chế công tác kế hoạch tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị

Online – Ngày 10-8, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức khai mạc hội nghị quán triệt, triển khai quy chế công tác kế hoạch tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT).

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, chỉ huy, thủ trưởng cơ quan chính trị và 159 đồng chí là cán bộ ngành kế hoạch tổng hợp về CTĐ, CTCT thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng. Thiếu tướng Trần Văn Minh, Chánh văn phòng Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị.

Quán triệt, triển khai quy chế công tác kế hoạch tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị - Ảnh 1

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong hai ngày 10 và 11-8, hội nghị quán triệt, triển khai các Quyết định số 868, 869 ngày 25-7-2017 và Quyết định số 1369 ngày 26-7-2017 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, kèm theo Quy chế công tác kế hoạch tổng hợp về CTĐ, CTCT; quy định hệ thống văn kiện CTĐ, CTCT; quy định tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động CTĐ, CTCT trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là những văn bản quan trọng, quy định nhiều nội dung cơ bản của quá trình tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT, có tính thực tiễn và giá trị cao trong nghiên cứu, chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT, phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của Quân đội và từng cơ quan, đơn vị.

Các nội dung quán triệt của hội nghị được cụ thể hóa bằng 7 chuyên đề, cùng với tổ chức trao đổi, thảo luận giữa các đại biểu, qua đó nhằm thực hiện thống nhất trong toàn quân công tác kế hoạch tổng hợp về CTĐ, CTCT, góp phần tạo sự chuyển biến có tính đột phá về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực hiện các nền nếp, chế độ và hiệu lực, hiệu quả CTĐ, CTCT trong thời gian tới.

Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG