Quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 cho đội ngũ cán bộ, phóng viên báo chí

KT ĐT - Sáng 17/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ, phóng viên báo chí quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Đảng; Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị (khóa XI) và 9 Chương trình công tác của Thành ủy (khóa XV).

Tại hội nghị, các cán bộ, phóng viên đã được nghe Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi giới thiệu, làm rõ các nội dung quan trọng của Nghị quyết TƯ 4. Tiếp đó, các đại biểu đã nghe và quán triệt Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020 và 9 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XV.

lCũng trong sáng 17/4, Ban Dân vận cũng đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết T.Ư4 đến các cán bộ chủ chốt chủ chốt của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở thành phố.

* Cùng ngày, quận Ba Đình, huyện Phú Xuyên cũng đã tổ chức hội nghị quán triệt các Nghị quyết T.Ư và 9 chương trình của Thành ủy đến các cán bộ chủ chốt trên địa bàn.