Quán triệt Đề án số 15 về nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố

    Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
    11 liên quanGốcHà Nội

    Sáng 1/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Đề án số 15-ĐA/TU về 'Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội'.

    HanoiTV

    Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/quan-triet-de-an-so-15-ve-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-cua-hdnd-thanh-pho-d201958.html