Quận Thanh Xuân xây dựng chính quyền điện tử

Tại quận Thanh Xuân, phần mềm ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trong môi trường mạng đang được triển khai, từng bước xây dựng chính quyền điện tử.

Ngày 12/11, UBND Thanh Xuân đã tập huấn bồi dưỡng, hướng dẫn sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp quận cho trưởng 12 phòng ban chuyên môn thuộc quận và đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cán bộ CNTT của các đơn vị.

Quận Thanh Xuân xây dựng chính quyền điện tử - Ảnh 1

Công dân thực hiện thủ tục tại bộ phận “một cửa” của UBND quận Thanh Xuân. Ảnh: Thái San.

Tại quận Thanh Xuân, cơ sở hạ tầng CNTT của quận cơ bản đã được đầu tư xây dựng, tạo ra nền tảng xây dựng chính quyền điện tử. Quận đã xây dựng mạng diện rộng (mạng WAN) kết nối đến các phường, đã xây dựng Trung tâm tích hợp dữ của quận để đảm bảo mô hình tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận hành, quản trị, chia sẻ dữ liệu và việc kết nối với Trung tâm dữ liệu của TP. Đồng thời, đã thiết lập hệ thống quan sát ở bộ phận “một cửa”, đến lãnh đạo phường và quận để tạo điều kiện quan sát và chỉ đạo công tác được tốt hơn.
Tại buổi tập huấn, các cán bộ đã được tìm hiểu về các nội dung dịch vụ công; dịch vụ hành chính công; dịch vụ công trực tuyến; các nội dung triển khai thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến tại UBND quận Thanh Xuân. Giới thiệu về phần mềm ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trong môi trường mạng, từng bước xây dựng chính quyền điện tử. Thông qua việc triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ làm thay đổi phong cách làm việc, thực thi công vụ trong giải quyết TTHC của đội ngũ cán bộ, công chức quận.
Theo ông Khổng Minh Thảo - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, trong những năm qua, việc ứng dụng CNTT trong công tác CCHC của quận luôn nhận được quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở. UBND quận đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác CCHC, tăng cường sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, đôn đốc sử dụng hộp thư điện tử trong công việc, thực hiện điều hành của các cấp lãnh đạo theo hướng quyết liệt, sâu sát, bám sát cơ sở. Bên cạnh đó, phối hợp công tác tốt giữa các phòng, ban, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của quận.
Tính đến hết ngày 31/10, quận Thanh Xuân đã tiếp nhận 7.149 hồ sơ, đã giải quyết và trả cho tổ chức, công dân 6.978 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98%; đang giải quyết 171 hồ sơ (chưa đến hạn). Quận đã xây dựng triển khai mô hình “khu dân cư điện tử” tại phường Hạ Đình, tới đây sẽ triển khai ở khu chung cư Hapulico (phường Thanh Xuân Trung). Bên cạnh đó, thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đảm bảo công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và DN. Nâng cao tỷ lệ giao dịch qua mạng giữa người dân, tổ chức với chính quyền từ quận tới phường, tổ chức đối thoại TTHC là kết quả để hướng tới mục tiêu đẩy mạnh CCHC; xây dựng chính quyền điện tử quận Thanh Xuân.
Sau buổi tập huấn, các cán bộ được yêu cầu khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện đúng từng nội dung, thời gian, hiệu quả tốt theo các nội dung đã tiếp thu, có trách nhiệm, quyết tâm cao hơn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Ông Khổng Minh Thảo cũng cho hay, đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp phường, quận Thanh Xuân đã triển khai từ tháng 8 đồng loạt tới các phường và đạt kết quả tốt, được TP đánh giá đứng top 3 trên toàn TP so với các quận nội thành.